Przyznanie dotacji jest dla każdego niewątpliwie dużym sukcesem. Ale poza samym faktem przyznania dotacji, do pełnej satysfakcji konieczne jest także rozliczenie projektu. Niejednokrotnie bywa to jednak trudniejsze niż samo przygotowania aplikacji. Proces rozliczania projektu jest ściśle związany z faktycznie wykonanymi zadaniami, a rzeczywistość najczęściej odbiega od planu zawartego we wniosku.


W związku z realizacją projektu z dofinansowaniem środków unijnych każdy beneficjent jest zobowiązany dostosować księgowość do wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie. Wymagane jest prowadzenie takich zapisów księgowych, które pozwolą wyodrębnić wszelkie operacje dotyczące projektu, dlatego naszym klientom oferujemy też współpracę w zakresie prowadzenia księgowości.


Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu na podstawie dostarczonych informacji na temat projektu:

  • działanie z którego jest realizowany projekt,
  • liczba etapów, 
  • liczba wniosków o płatność
  • okres realizacji projektu, 
  • liczba pracowników wskazanych w projekcie, 
  • średnia miesięczna liczba faktur itp.

Nawiązując z nami współpracę w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, Twoja firma otrzyma nasze wsparcie na etapie realizacji i rozliczania projektu. Pomożemy prawidłowo rozliczyć projekt i zajmiemy się
eliminacją ryzyka w postaci zwrotu środków. Zapraszamy do skorzystania z tej usługi ponieważ jej koszt może być wpisany w budżet projektu dzięki czemu nie będzie obciążać Państwa środków finansowych.