Mając na uwadze szczególne potrzeby Klientów, ceny usług są ustalane w drodze indywidualnych rozmów. w zależności od potrzeb oferujemy dwa pakiety cenowe dostosowane do specyfiki działalności Klienta, oczekiwań,ilości obsługiwanych pracowników oraz umów cywilno-prawnych.
Kierując się zasadami dobrej i rzetelnej współpracy koszty współpracy są stałe i nie zależą od ilości sporządzonych dokumentów, godzin poświęconych Klientowi oraz wizyt w biurze Klienta.
Kontakt telefoniczny pod numerem +48 663 859 301, +48 697 828 804 bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonament

Cena ( za osobę )


Naliczenie płac


20,00 zł


Pełna obsługa kadrowo-płacowa


40,00 zł


Opłata za czynności wykonywane w ramach poszczególnych abonamentów:

Czynność

Naliczenie płac

Pełna obsługa kadrowo-płacowa


Założenie teczki osobowej pracownika


25,00 zł za osobę


W ramach abonamentu


Sporządzanie dokumentów kadrowych *


15,00 zł za dokument


W ramach abonamentu


Prowadzenie ewidencji – czas pracy, nieobecności, karty urlopowe


Niedostępne


W ramach abonamentu


Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy


15,00 zł za dokument


W ramach abonamentu


Sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji
o nieobecnościach ( urlopy, choroby )


W ramach abonamentu


W ramach abonamentu


Wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych ( zlecenie,
o dzieło )


W ramach abonamentu


W ramach abonamentu


Sporządzanie deklaracji ZUS wraz
z przekazem elektronicznym


W ramach abonamentu


W ramach abonamentu


Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego
z tytułu wynagrodzeń (DRA, PIT-4)


W ramach abonamentu


W ramach abonamentu


Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
( Z-3, Z–3A )


20,00 zł za dokument


W ramach abonamentu


Sporządzenie deklaracji rocznej
dotyczącej wpłaconych zaliczek na
podatek dochodowy za pracowników
( PIT-4R)


W ramach abonamentu


W ramach abonamentu

 


Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych ( PIT-11/8B, PIT-40 )


15,00 zł za komplet
( 3 szt )


15,00 zł za komplet
( 3 szt )


Sporządzenie rocznych deklaracji
podatkowych zleceniobiorców


12,00 zł za komplet
( 3 szt )


12,00 zł za komplet
( 3 szt )


Wysyłka deklaracji pocztą
/ list polecony /


  12,00 zł za przesyłkę


12,00 zł za przesyłkę


Korekta rozliczenia zawiniona
przez zleceniodawcę


70,00 zł za
korygowany okres


70,00 zł za
korygowany okres

* kwestionariusze osobowe, skierowania na wstępne i okresowe badania lekarskie, wnioski urlopowe, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, etc.

Objaśnienia do cennika:

  •  W skład ceny usługi wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa, opłata za dodatkową ilość dokumentów ponad limit określony w abonamencie oraz opłata za pozostałe usługi nie objęte abonamentem
  • Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych.
  • Z miesięcznym wyprzedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie.
  • Zmiana abonamentu na niższy możliwa jest wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego, przed przekazaniem dokumentów za pierwszy miesiąc rozliczeniowy
  • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.
  • Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dokument księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji.

 

 

Powyższa informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – służy ona jedynie oszacowaniu przybliżonego kosztu naszych usług.