Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego też do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie uwzględniając Jego potrzeby. Nie stronimy od negocjacji i chętnie przyjmujemy nowe wyzwania.
Miejscem wykonywania usług jest siedziba / oddział naszego biura rachunkowego lub siedziba Zleceniodawcy.
Poniżej przestawiamy Państwu przykładowy cennik abonamentów / ceny netto / w zależności od ilości dokumentów księgowych:

Czynność

cena

Doradztwo i konsultacje

50,00 zł (netto) za każdą rozpoczętą godzinę

Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Opracowanie zakładowego planu kont

1.000,00 zł

1.000,00 zł

Opracowanie regulaminu:

  • pracy

  • wynagradzania

  • ZFŚS

 

300,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

 

Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego (bez ZUS)

Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego (z ZUS)

 

20,00 zł za 1 osobę                                                      

                                                                                          

30,00 zł za 1 osobę                                                      

Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego


35,00 zł za 1 osobę

Windykacja Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów

10,00 zł za 1 szt

Sporządzenie Not odsetkowych

10,00 zł za 1 szt

Sporządzenie Not korygujących

10,00 zł za 1 szt

Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu

25,00 zł za stronę

Sporządzanie wniosków kredytowych 

  • Księgi Handlowe / pełna księgowość /

  • Księga Przychodów i Rozchodów

  • W przypadku bardziej skomplikowanych wniosków kredytowych, wniosków o dotacje lub inne analizy płynności finansowej honorarium ustalane jest za roboczogodziny poświęcone na realizacje zlecenia 

 

600,00 zł

300,00 zł

 

150,00 zł za godzinę

Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

30,00 zł za sztukę

Sporządzenie deklaracji PCC, itp.

30,00 zł za sztukę

Zgłoszenie aktualizujące NIP - 3, NIP-2, VAT-R lub NIP - 1

20,00 zł za sztukę

Składanie wniosków o nie zaleganie do US i/lub ZUS

30,00 zł za sztukę + opłaty urzędowe

Dodatkowa sprawozdawczość

50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Deklaracja do PFRON  DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  WN-D z załącznikami 

40,00 zł za sztukę

 

25,00 zł za pracownika

Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy

70,00 zł

Miesięczna sprawozdawczość do umów UP

10,00 zł za m-c

Przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty

150,00 zł jeśli zapłata następuje bezpośrednio po złożeniu wniosku bez wzgledu na proces egzekucyjny( koszt egzekwowany jest od pozwanego widoczny na wniosku)

Przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty

600 zł jeśli zapłata następuje dopiero po egzekucji należności od klienta ( koszt egzekwowany jest od pozwanego we wniosku).

Skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego

od 200,00 zł

Powyższa informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – służy ona jedynie oszacowaniu przybliżonego kosztu naszych usług.