PRZYDATNE LINKI:

www.mpips.gov.pl - strona Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

www.mf.gov.pl - strona Ministerstwa Finansów, bieżące informacje z zakresu prawa podatkowego, wyjaśnienia Ministra Finansów, aktualne formularze podatkowe

www.kalkulatory.pl - przydatna strona do szybkiego wyliczenia m.in. odsetek od zaległości podatkowych czy wynagrodzenia brutto-netto

www.wskaźniki.pl - bieżące informacje z zakresu m.in. wysokości składek ZUS, odsetek, wynagrodzeń

www.infor.pl - druki dla przedsiębiorców pomocne przy kontakcie z urzędem skarbowym

www.stat.gov.pl/gus - strona Głównego Urzędu Statystycznego

www.ms.gov.pl – Krajowy Rejestr Sądowy

www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.urzedy-skarbowe.pl – Urzędy Skarbowe

www.ips-infor.com.pl – aktywne druki, formularze

www.europa.eu.int – strona umożliwia sprawdzenie numeru identyfikacyjnego unijnego kontrahenta