W ramach usług dodatkowych proponujemy:

 • Sporządzenie polityki rachunkowości

 • Sporządzenie zasad obiegu dokumentów

 • Indywidualne ustalenie planu kont wraz z dokumentacją

 • Windykacja Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów

 • Sporządzenie Not odsetkowych

 • Sporządzenie Not korygujących

 • Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu

 • Sporządzanie wniosków kredytowych

 • Sporządzenie deklaracji PCC, itp.

 • Zgłoszenie aktualizujące NIP - 3, NIP-2, VAT-R lub NIP - 1

 • Składanie wniosków o nie zaleganie do US i/lub ZUS

 • Dodatkowa sprawozdawczość

 • Deklaracja do PFRON

 • Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy

 • Miesięczna sprawozdawczość do umów UP

 • Przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty

 • Skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego

 • sporządzanie informacji statystycznych wymaganych przez GUS

 • opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych, sporządzanie biznesplanów

 • monitoring płatności  (informowanie kontrahentów klienta o zbliżającym się terminie płatności lub jego przekroczeniu; w wersji rozszerzonej także wysyłanie wezwań do zapłaty)

 • obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT, WDT), 

 • obsługa transakcji eksportowych i importowych