Rozpoczynamy zapisy na nowy kurs: „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych”

Termin: 24.01.2022 – 13.03.2022